May 26, 2022

Inovacijska Arena

Nositelj:

Sveučilište u Rijeci 

Procijenjena vrijednost projekta: 

3.226.666 € 

Lokacija:

Sveučilišni kampus, Trsat

Opis projekta:

Inovacijska arena je društveno- kulturni centar površine 4.400 m² čija je izgradnja planirana u I. fazi projekta izgradnje. Građevina će biti smještena u južnom dijelu prostora Kampusa. U sklopu građevine predviđeni su i drugi sadržaji koji su u funkciji osnovne namjene. Građevina je prvenstveno planirana za potrebe Kampusa, ali i za širu lokalnu zajednicu.

Kontakt:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Prilagodba