May 26, 2022

Industrijska zona Bakar

Nositelj:

Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o. Bakar

Procijenjena vrijednost projekta: 

6.000.000 €

Lokacija:

Grad Bakar, 500 ha površine, 40 % slobodno za pripremu novih lokacija, u blizini luke, autoputa, zračne luke i željezničke pruge

Vlasništvo:

imovinsko-pravni odnosi riješeni su u većem dijelu, aktivno se radi na rješavanju preostalog dijela; većinski vlasnik zone jest Grad Bakar

Opis projekta:

Privlačenje investitora u gospodarske zone u cilju stvaranja novih proizvodnih kapaciteta i novog zapošljavanja. Industrijska zona Bakar (Kukuljanovo) najrazvijenija je poduzetnička zona u Republici Hrvatskoj. U njoj posluje oko 170 poslovnih subjekata s oko 4000 direktno zaposlenih. Zona je potpuno komunalno opremljena: 12 km izgrađenih prometnica, sanitarni i protupožarni vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, industrijski željeznički kolosijek, elektroenergetska i TT mreža, javna rasvjeta, plinovod. Također, u zoni postoji niz dodatnih sadržaja: carina, robni terminal, špedicija, benzinske postaje, betonare, skladišta, parkirališta, restorani, trgovački centri, policijska postaja, bankomati, fitness centar…
Projekt podrazumijeva gradnju prometnice s kompletnom infrastrukturom u dužini od 4.360 m te izgradnju odnosno pripremu platoa ukupne površine od cca. 400.000 m² .

Pripremljena dokumentacija: 

Kompletan projekt usklađen je s prostorno planskom dokumentacijom tj. urbanističkim planovima i izrađeni su idejni projekti. Na pojedinim od pet navedenih lokacija već postoje lokacijske dozvole, provedene su parcelacije i očekuju se građevinske dozvole. Po ishođenju građevinskih dozvola za svaku od nabrojanih mikro lokacija, kreće se u izgradnju i stvaranje preduvjeta za dolazak novih investitora.

Kontakt:

Grad Bakar
Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 742
E-mail: gradonacelnik@bakar.hr
Web: www.bakar.hr

Industrijska zona d. o. o.
Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
Telefon: + 385 51 253 060
E-mail: uprava@ind-zone.hr
Web: www.ind-zone.hr

Prilagodba