May 26, 2022

Ex-tvornica Torpedo

Nositelj:

Jedinstvo Krapina d.o.o. 

Lokacija:

Grad Rijeka

Vlasništvo:

privatno vlasništvo, Jedinstvo d. o. o. Krapina

Opis projekta:

Područje bivše tvornice Torpedo drugo je po veličini područje grada koje se nalazi na moru. Cilj je stvoriti višenamjenski centar za sajamske priredbe, razna događanja na moru, uslužne djelatnosti, nadopunu sadržaja na ribarsku luku i slično. Površine je 8,2 ha s namjenom da sve uključene aktivnosti budu povezane s morem kao točka za prodaju i nabavu proizvoda za navigaciju, brodice, nautičke opreme, odjeće i drugo. Prostor je obogaćen industrijskom baštinom jer je na ovoj lokaciji nastala inovacija torpedo te postoji jedinstvena lansirna rampa za torpedo koja se može iskoristiti u turističke svrhe.
Projekt podrazumijeva gradnju sukladno Prostornom planu Grada Rijeke omogućuje razvoj višenamjenskih sadržaja te parkiralište.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorni plan uređenja Grada Rijeke
  • generalni urbanistički plan Grada Rijeke

Kontakt:

Jedinstvo Krapina d. o. o.
Mihaljekov jarek 33, 49000 Krapina
Telefon: +385 49 374 100, +385 49 374 111
E-mail: jedinstvo@jedinstvo.com
Web: www.jedinstvo.com

Prilagodba