May 26, 2022

Dom za starije osobe Kostrena

by Ivana Pavlek in Društvena infrastruktura

Nositelj:

Općina Kostrena

Procjenjena vrijednost projekta:

9.000.000 €

 

Lokacija:

Općina Kostrena, naselje Paveki, k.č. 5225/1 k.o. Kostrena Lucija

Vlasništvo:

Općina Kostrena

Opis projekta:

Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena jedinstvena je organizacijska sredina institucijske i izvanistitucijske skrbi, kapaciteta za oko 150 korisnika svih stupnjeva funkcionalnosti, uključujući i oboljele od Alzheimerove demencije i korisnike gerijatrijske palijativne skrbi.
Sukladno analizi ključnih demografskih pokazatelja starije populacije i raspoloživosti smještajnih kapaciteta, izgradnjom DSNO u Kostreni smanjio bi se nedostatak smještajnih kapaciteta u Primorsko-goranskoj županiji za 10 %. Cilj projekta jest unaprijediti socijalnu skrb i njegu starijih i nemoćnih osoba u okviru institucijske i izvanistitucijske skrbi. Broj zaposlenih nakon investiranja iznosio bi 77 djelatnika (pretežito ženske radne snage) odnosno 55 medicinskih sestara i njegovateljica i 22 ostala zaposlenika.
Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena bit će izgrađen na građevinskoj čestici površine 13.188 m2 u naselju Paveki, u vlasništvu Općine Kostrena. Planirana bruto površina građevine je 8.600 m2. Građevina je katnosti 2Su+P+2+Pk.
Predviđen ukupan kapacitet građevine predviđa sljedeće namjene:

 • stambeni dio s ukupno 20 smještajnih jedinica (standard stambenog prostora s jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama)
 • stacionarni dio s ukupno 66 smještajnih jedinica (jednokrevetne i dvokrevetne sobe)
 • stacionarni dio za oboljele od Alzheimerove demencije s ukupno 20 smještajnih jedinica
 • stacionarni dio palijativne skrbi s ukupno 11 smještajnih jedinica
 • dnevni centar s ukupno 3 smještajne jedinice
 • uredski i servisni prostori
 • tehnički prostori

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s važećom prostorno-planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

 • studija izvedivosti investicijskog projekta za gradnju DSNO Kostrena
 • evaluacija studije izvedivosti investicijskog projekta za gradnju DSNO Kostrena

Projektna dokumentacija:

 • idejno arhitektonsko rješenje
 • idejni projekt (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektro projekt)
 • tehnološki projekt kuhinje i praonice rublja
 • geotehnički elaborat
 • ishođeni posebni uvjeti javno pravnih tijela za izradu glavnog projekta
 • glavni projekt

Dozvole za gradnju:

 • građevinska dozvola (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko-goranska županija), KLASA: UP/I-361-03/17-06/175, URBROJ: 2170/1-03-01/5-18-8, od 11. travnja 2018.)

Kontakt:

Općina Kostrena
Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena
Telefon: +385 51 209 020
E-mail: egon.dujmic@kostrena.hr
Web: www.kostrena.hr

Prilagodba