May 25, 2022

Stambeno susjedstvo – Na aveniji

by Ivana Pavlek in Društvena infrastruktura

Nositelj:

Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

17.000.000 €

Lokacija:

Grad Rijeka – područje naselja Trsat

Vlasništvo: 

Grad Rijeka

Opis projekta:

Budući stambeni kompleks planiran je Detaljnim planom uređenja područja stambenog naselja Trsat (SN 29/09) i Detaljnim planom uređenja područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu (SN 29/05) u cijelosti na neizgrađenom zemljištu na sjeveroistočnom rubu Trsata. Riječ je o izrazito atraktivnom stambenom području grada Rijeke, prepoznatljivom po srednjovjekovnoj jezgri, obiteljskoj izgradnji u zelenilu, izrazito kvalitetnim vizurama na Riječki zaljev i otoke, ali i modernom kompleksu Kampusa i Kliničkog bolničkog centra u izgradnji. Radi navedenih osobina, na ovom se području planski razvija nova stambena izgradnja pretežito višeobiteljske tipologije, dok je duž Sveučilišne avenije već izgrađeno više atraktivnih višestambenih građevina na koje se treba nadovezati i stambeno susjedstvo koje je predmet ovog projekta.
Projekt podrazumijeva gradnju:

  • 9 višestambenih i višeobiteljskih građevina katnosti P+2 do P+4, maks. brp 13.600 m² stambenog prostora (nadzemno)
  • javnih površina – prometnica i javnog parka (obveza Grada)

Model realizacije: 

Nudi se zaključenje pred/ugovora o prodaji zemljišta. Imovinsko-pravna priprema i izgradnja prometnica s infrastrukturom obveza je Grada Rijeke. Grad Rijeka raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta za izgradnju stambenih građevina.

Kontakt:

Grad Rijeka
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Telefon: +385 51 209 450, +385 51 209 441,
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr, gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr, urban@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Prilagodba