May 25, 2022

Proširenje luke Ika

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga 

Procjenjena vrijednost projekta:

2.224.000 €

Lokacija:

Grad Opatija, Ika

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Luka Ika je mala luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Cilj projekta je proširenje i uređenje postojećeg “lukobrana” u svrhu zaštite akvatorija od vanjskih djelovanja mora, osiguranje površine na kojoj je moguće organizirati lučke aktivnosti, uređenje sekundarnog lukobrana koji je u derutnom stanju, produženje privezišta koje se nalazi u zapadnom dijelu luke, postavljanje plutajućih gatova te uređenje površine kao budućeg mjesta okupljanja (trg). U ovoj, I. fazi projekta potrebno je napraviti zemljane radove na primarnom lukobranu i platou. Na pojedinim dijelovima platoa potrebno je napraviti podmorski i nadmorski iskop u skladu sa zahtjevima iz projekta.

 

Model realizacije: 

koncesija

Kontakt:

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 271 797
E-mail: info@portopatija.hr
Web: www.portopatija.hr

Prilagodba