May 25, 2022

Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Županijska lučka uprava Crikvenica

Procjenjena vrijednost projekta:

2.000.000 €

Lokacija:

Grad Crikvenica

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica od velikog su značaja za razvoj nautičkog turizma i upotpunjavanje kvalitete cjelokupne destinacije. Projektima je obuhvaćena izgradnja novih nautičkih i komunalnih vezova, s ciljem povećanja sigurnosti plovila u luci kao i povećanja ponude i prometne dostupnosti Grada Crikvenice. Većim brojem nautičkih vezova, a time i nautičara, stimulirat će se malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njezini fi nancijski efekti imat će pozitivan utjecaj na Grad Crikvenicu, kao i na Primorsko-goransku županiju.
Dogradnjom ukupno tri luke otvorene za javni promet; Črni mul, Perčin, a posebno luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, stvorili bi se bolji uvjeti za razvoj nautičkog turizma, putničkog prometa kao i bolji uvjeti za pružanje kvalitetnog smještaja sportskih i rekreacijskih plovila.

Model realizacije: 

koncesija

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:
• projekti su sukladni prostorno planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:
• glavni građevinski projekt pomorskih građevina, za luke Crikvenica i Črni mul
• idejni građevinski projekt, za luku Perčin

Studijska dokumentacija:
• maritimna studija, za luke Crikvenica i Črni mul
• elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za luke Crikvenica i Črni mul

Dozvole za gradnju:
• građevinska dozvola, za luke Crikvenica i Črni mul

Kontakt:

Županijska lučka uprava Crikvenica
Ivana Skomerže 2/I, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 241 577
E-mail: info@zlu-crikvenica.hr
Web: www.zlu-crikvenica.hr

Prilagodba