May 25, 2022

Luka Klenovica

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski

Procjenjena vrijednost projekta:

1.500.000 €

Lokacija:

Luka Klenovica, Grad Novi Vinodolski

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Druga faza izgradnje luke Klenovica prvenstveno će omogućiti privez ribarskih brodica i osigurati iskrcaj ribe tijekom cijele godine, a stvorit će se i preduvjeti za razvoj nautičkog turizma jer se predviđa izgradnja pontona za tridesetak nautičkih vezova. Nastavkom izgradnje luke povećava se i sigurnost plovila kao i sama dostupnost luke i Grada Novi Vinodolski. Izgradnjom pontona za privez brodica stvorit će se bolji uvjeti za razvoj nautičkog turizma, kvalitetniji smještaj sportskih i rekreacijskih plovila te omogućiti razvoj drugih turističkih djelatnosti.
Projekt podrazumijeva gradnju:
• sekundarnog lukobrana
• izgradnju pontona za privez brodica za nautičke i komunalne vezove
• produženje operativne obale
• dogradnju obale za ribarske brodove

Model realizacije: 

koncesija

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:
• projekt je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom

Kontakt:

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 244 780
E-mail: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr
Web: www.zlu-novi-vinodolski.hr

Prilagodba