May 24, 2022

Marina Pećine

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Lokacija:

Grad Rijeka

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

U cilju povećanja broja vezova u specijaliziranim marinama te povećanja dolazaka nautičkih turista na destinaciju Kvarner, izgradit će se marina u blizini centra grada u produženju Kontejnerskog terminala Brajdica.
Projekt podrazumijeva gradnju:

  • izgradnja lukobrana u produžetku Kontejnerskog terminala
  • 118 komercijalnih i 80 nekomercijalnih vezova za brodice raznih veličina na području od 63.000 m²
  • četiri manje uslužne zgrade u marini ukupne bruto površine 2.700 m²
  • benzinske stanice
  • parkirališta sa 125 mjesta za automobile i 20 mjesta za motore.

Model realizacije: 

Potrebno je ishoditi koncesiju, koju na rok do 20 godina daje Primorsko-goranska županija, a na duži rok (do 50 godina) Vlada RH.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • izrađen idejni projekt

Kontakt:

Grad Rijeka
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 461
E-mail: eda.rumora@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Prilagodba