May 24, 2022

Marina Crikvenica

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Grad Crikvenica

Procjenjena vrijednost projekta:

14.475.000 €

Lokacija:

Grad Crikvenica

Status nekretnine: 

dio lokacije definiran je kao pomorsko dobro, a preostali dio je vlasništvo Grada Crikvenice

Opis projekta:

Marina Crikvenica odlikuje se povoljnim geostrateškim položajem i blizinom glavnih tržišta vezanih uz potražnju nautičara, blizinom zračne luke i autoceste te raspoloživosti turističke infrastrukture u centru mjesta. Dodatnu vrijednost projektu daju sadržaji izvan granice pomorskog dobra u planiranoj zoni poslovne gradnje, kao što su multifunkcionalni centar s trgovačkim, poslovnim, zabavnim sadržajima i garažom.
Planirana je izgradnja primarnog lukobrana, gatova, sekundarnog lukobrana i obalnog zida te objekta za nautičare. Kao posebni dio planirana je izgradnja servisnog dijela marine (na lokaciji lučica Podvorska). Izgradnjom je pred – viđeno 200 vezova.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš
  • financijska studija isplativosti
  • tržišna studija isplativosti s prijedlogom poslovno-upravljačkog modela

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola

Kontakt:

Grad Cikvenica
Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 455 400
E-mail: info@crikvenica.hr
Web: www.crikvenica.hr

Prilagodba