May 24, 2022

Marina Bakar

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Grad Bakar

Procjenjena vrijednost projekta:

6.700.000 €

Lokacija:

Grad Bakar

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Izgradnja i razvoj pomorske infrastrukture na principu održivog razvoja, privođenje namjeni devastiranog dijela pomorskog dobra, razvoj turizma i sporta te generiranje novih radnih mjesta. Izgradnjom luke nautičkog turizma – marine u Bakru pridonijelo bi se razvoju lokalnoga gospodarstva. Razvoj nautičkog turizma treba sagledati kao pokretača svekolikog razvoja jer potiče razvoj širokog kruga djelatnosti (trgovine, proizvodnje, prometa, školstva, uslužne djelatnosti, komunikacije, zdravstva, zaposlenosti i mnogih drugih). Uzimajući u obzir činjenicu da se nedaleko planirane marine nalazi plato bivše koksare, međusobnom usklađenošću njihova razvoja, stvorio bi se turističko-gospodarski centar Grada Bakra, ali i šire regije.
Površina akvatorija jest 3,9 ha, a njenog kopnenog dijela 1 ha. Predviđena je izgradnja marine s maks. 300 vezova i gradnja građevine za uslužne djelatnosti od maks. 400 m².
Planira se akvatorij marine zaštititi lukobranima vertikalnog i polupropusnog tipa, a dispozicija priveznih mjesta riješit će se i plutajućim gatovima pozicioniranim unutar akvatorija marine. Na kopnenom dijelu planira se izgradnja različitih popratnih sadržaja kao što su: recepcija s mjenjačnicom, bankomat, restoran, caffe bar, praonica rublja, prodavaonica nautičke opreme, prodavaonica modne nautičke odjeće, agencije za charter, osiguranje i prodaju plovila, sanitarni čvor, dizalica, parkiralište za osobna vozila, crpka za gorivo te drugi komercijalni sadržaji.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan Prostornom planu uređenja Grada Bakra i Urbanistič- kom planu uređenja UPU 1 – Bakar

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje

Kontakt:

Grad Bakar
Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 745
E-mail: maja.sepac.rozic@bakar.hr
Web: www.bakar.hr

Prilagodba