May 24, 2022

Luka Opatija

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Grad Opatija

Procjenjena vrijednost projekta:

bit će poznata nakon izrade projektne dokumentacije

Lokacija:

Grad Opatija

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Proširenjem i povećavanjem kapaciteta luke Opatija omogućuje se dolazak većih brodica i jahti što će utjecati na daljnji razvoj nautičkog turizma destinacije Kvarner i šire regije.
Projekt podrazumijeva rekonstrukciju postojeće luke s izgradnjom lukobrana i dogradnjom gatova za privez brodica kao i rješenje pristupa luci. Izgradnjom lukobrana proširit će se zaštićeni akvatorij luke i omogućiti prihvat cruisera.

Model realizacije: 

dodjelom koncesije Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

  • Studija utjecaja na okoliš

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

Kontakt:

Grad Opatija
Ulica Maršala Tita 3, 51410, Opatija
Telefon: +385 51 680 118
E-mail: gradonacelnik@opatija.hr
Web: www.opatija.hr

Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 271 797
E-mail: info@portopatija.hr
Web: www.portopatija.hr

Prilagodba