May 24, 2022

Krčki lukobran

by Ivana Pavlek in Marine i luke

Nositelj:

Grad Krk, Županijska lučka uprava Krk

Procjenjena vrijednost projekta:

10.000.000 €

Lokacija:

Grad Krk, centar

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Bolji uvjeti za ribarstvo, putničko-turistički promet, nautički turizam i smještaj sportskih i rekreacijskih brodica. Povećanje gospodarskih efekata u turizmu i pomorskom prometu, što se prvenstveno odnosi na sigurniju i time kvalitetniju lučku ponudu koju će u najvećoj mjeri koristiti turisti-nautičari. Veći broj vezova ekonomski je unosan posao, a veći broj nautičara stimulira malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njezini financijski efekti imat će utjecaj na cijeli otok, a dijelom i na županiju.
Projekt podrazumijeva produženje primarnog te izgradnju sekundarnog lukobrana, izgradnju operativne putničke i ribarske obale, gatova za privez i benzinske stanice.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti financiranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš

Kontakt:

Grad Krk
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
Telefon: +385 51 401 111
E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr
Web: www.krk.hr

Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk
Telefon: +385 51 220 165
E-mail: info@zluk.hr
Web: www.zluk.hr

Prilagodba