May 23, 2022

Žičara na Učki

by Ivana Pavlek in Turistička infrastruktura

Nositelj:

Žičara Učka d.o.o. 

Procjenjena vrijednost projekta:

18.470.000 €

Lokacija:

Općina Lovran i Grad Opatija

Opis projekta:

Žičara će povezivati obalu, od naselja Medveja, do područja parka prirode Učka, čime se poboljšava kvaliteta turističke ponude ponudu i produljenje turističke sezone Kvarnera na cijelu godinu.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje
  • idejni projekt
  • 1. faza glavnog projekta

Studijska dokumentacija:

  • procjena utjecaja na okoliš
  • prethodna studija opravdanosti
  • studija izvedivosti
  • cost/benefit analiza

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola

Kontakt:

Milorad Stanić, uprava
Mladen Blažević i Željko Kuiš, prokuristi
Žičara Učka d. o. o.
Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 91 1214 054
E-mail: blazevic.zicara.ucka@gmail.com
Web: www.zicaraucka.hr

Prilagodba