May 23, 2022

Ugostiteljsko-turistička zona Škrila

by Ivana Pavlek in Turistička infrastruktura

Nositelj:

Općina Punat

Procjenjena vrijednost projekta:

30.000.000 €

Lokacija:

Općina Punat, naselje Stara Baška

Vlasništvo: 

pretežito privatne osobe

Opis projekta:

Unutar ugostiteljsko-turističke zone planira se smještaj kampa ugostiteljsko-turističke namjene (T3) ukupne površine 3,79 ha i smještaj turističkog naselja ugostiteljsko-turističke namjene (T2) ukupne površine 2,29 ha, sportsko-rekreacijske zone kopna površine 3,25 ha i sportsko-rekreacijske zone mora površine 20,09 ha. Postojeći kamp ima kapacitet od 750 postelja, a nakon proširenja kamp bi imao kapacitet od 920 postelja. Turističko naselje potpuno je neizgrađeno te se planira smještajni kapacitet od 280 postelja.

Projekt podrazumijeva pripremu za smještaj različite pokretne opreme namijenjene za smještaj gostiju (šator, kamp-prikolica, pokretna kućica i autodom), izgradnju građevina u funkciji kampa za druge potrebe gostiju (restoran, caffe bar, trgovina, sanitarni čvor, prostor za pranje i glačanje, trafostanica i dr.) te privremenih građevina (sanitarnog čvora – kioska, trgovine–kioska i pokretnog sanitarnog čvora). Unutar turističkog naselja planirana je izgradnja hotela i turističkih vila.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: nacelnik@punat.hr
Web: www.punat.hr

Prilagodba