May 23, 2022

Ugostiteljsko-turistička zona Mala Krasa – Konobe

by Ivana Pavlek in Turistička infrastruktura

Nositelj:

Općina Punat

Procjenjena vrijednost projekta:

50.000.000 €

Lokacija:

Općina Punat, 5 km udaljeno od naselja Punat prema naselju Stara Baška

Vlasništvo: 

pretežito Republika Hrvatska i privatno

Opis projekta:

Namjena turističke zone Mala Krasa – Konobe utvrđena je s ciljem da se prostor uredi za turističko naselje, oznake T2a i autokamp oznake T3a. Postojeći kapacitet autokampa je ukupno 1.200 kampera. Cilj je da se proširi građevinsko područje turističke namjene i osigura dodatni ukupni kapacitet od 1.500 turističkih kreveta. Planom je također predviđena i zona sportsko-rekreacijske namjene.

Urbanističkim planom uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene predviđa se, pored uređenja postojećeg prostora kampa, oblikovanje novih smještajnih jedinica turističkog naselja (kapaciteta 1.500 postelja), prometnica, infrastrukturne mreže, zelenih površina i priobalnog pojasa te sportsko-rekreacijskih sadržaja.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: nacelnik@punat.hr
Web: www.punat.hr

Prilagodba