May 23, 2022

Ugostiteljsko-turistička zona Kanajt

by Ivana Pavlek in Turistička infrastruktura

Nositelj:

Općina Punat

Procjenjena vrijednost projekta:

50.000.000 €

Lokacija:

Općina Punat, naselje Punat

Vlasništvo: 

pretežno privatne osobe i Republika Hrvatska

Opis projekta:

Ugostiteljsko-turistička zona Kanajt izgradit će se u svrhu povećanja smještajnih kapaciteta i turističke ponude u Općini Punat. Ukupno planirano povećanje smještajnih kapaciteta iznosi 650 kreveta (postojeći kapacitet je 50 kreveta). Ugostiteljsko-turistička zona Kanajt prostire se na ukupno 18 hektara.

Planirana je gradnja novih građevina: hotela, depandansi, pratećih građevina i sadržaja (trgovački, uslužni, ugostiteljski, sportski, zabavni i sl.) te rekonstrukcija postojeće građevine hotela Kanajt. Gradnja, rekonstrukcija i uređenje prostora ugostiteljsko-turističke namjene planira se unutar prostornih jedinica koje mogu biti i građevne čestice. Ukupno je određeno 14 prostornih jedinica s približno ujednačenim uvjetima gradnje. Moguće je da više prostornih jedinica čini jednu građevnu česticu ili da se jedna prostorna jedinica sastoji od više građevnih čestica, a što će se utvrditi u idejnom projektu što se priprema za gradnju građevina u skladu s ovim odredbama.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: nacelnik@punat.hr
Web: www.punat.hr

Prilagodba