May 23, 2022

Turističko naselje Sunger

Nositelj:

Općina Mrkopalj 

Procjenjena vrijednost projekta:

bit će poznata nakon izrade projektne dokumentacije 

Lokacija:

Općina Mrkopalj, naselje Sunger

Vlasništvo: 

Općina Mrkopalj

Opis projekta:

Planirano turističko naselje u Sungeru jedinstvena je prilika prezentacije projekta Goranska drvena kuća. Cilj projekta je razvoj u gospodarskom i turističkom smislu, ostvarenje drvenog brenda Gorskog kotara kao i očuvanje autohtonosti etnološkog i graditeljskog nasljeđa mrkopaljskog kraja. U okviru turističkog naselja obuhvata 1,3 ha planira se izgradnja ugostiteljsko-turističkih, rekreacijskih, kulturnih, edukativnih i sličnih sadržaja. Predviđena je izgradnja devet objekata drvenih kuća s jednom smještajnom jedinicom – apartmanom za 6 – 8 osoba.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • detaljni plan uređenja turističkog naselja T2 u Sungeru

Projektna dokumentacija:

  • idejni i glavni projekt

Kontakt:

Općina Mrkopalj
Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj
Telefon: +385 51 833 131
E-mail: opcina@mrkopalj.hr
Web: www.mrkopalj.hr

Prilagodba