May 23, 2022

Sportsko-rekreacijski centar Grada Bakra

by Ivana Pavlek in Sport i rekreacija

Nositelj:

Grad Bakar 

Procjenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Lokacija:

Grad Bakar, naselje Škrljevo

Vlasništvo: 

Grad Bakar i privatno

Opis projekta:

U cilju poboljšanja sportske infrastrukture na području grada i stvaranja boljih uvjeta za razvoj i unapređenje sporta i rekreacije planira se na jednom mjestu izgraditi sportski kompleks koji bi trebao postati dnevni boravak za sve građane grada Bakra i okolice, kao i jedno od težišta javnog i društvenog života prigradskog područja Grada Bakra.
Na površini od 6 ha uz osnovne sadržaje sportskog borilišta (košarka, rukomet, odbojka…) u centru su previđeni i prostori za fitness, rekreacijski prostori za zumbu, aerobic, tečajeve plesa, borilišta za squash, bowling, boćalište te vanjski tereni za tenis, mali nogomet i polivalentna igrališta uz dječje parkove s pripadajućim spravama. Projektom je predviđena i rekreacijska trim-staza za trčanje slobodno položena u prostor te obiteljski dio koji bi obuhvaćao prostor za okupljanje, bavljenje rekreacijom na vanjskim terenima i mogućnosti obiteljskog piknika. Uz sportsko-rekreacijske sadržaje u centru je planirano desetak poslovnih prostora uslužne, uredske, ugostiteljske i sl. namjene, ali i prostor za smještaj Vatrogasne postrojbe za obavljanje protupožarne djelatnosti i djelovanje na području Grada Bakra i Industrijske zone Kukuljanovo.

Model realizacije: 

Financiranje izgradnje Centra planira se iz proračunskih sredstava Grada, kreditnih sredstava te EU fondova.
Moguće je sufinanciranje izgradnje putem privatnih investitora u zamjenu za udio u vlasništvu Sportskog centra.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorni plan uređenja Grada Bakra

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt prometnog rješenja za pristupnu cestu

Kontakt:

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 745
E-mail: maja.sepac.rozic@bakar.hr
Web: www.bakar.hr

Prilagodba