May 23, 2022

Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi

by Ivana Pavlek in Sport i rekreacija

Nositelj:

Općina Viškovo 

Procjenjena vrijednost projekta:

660.000 €

Lokacija:

Općina Viškovo, Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi

Vlasništvo: 

Općina Viškovo

Opis projekta:

Cilj je urediti postojeću sportsko-rekreacijsku zonu u Ronjgima u Općini Viškovo te privući dodatne posjetitelje u općinu, povećati broj noćenja i posjeta. U neposrednoj blizini zone nalazi se rodna kuća Ivana Matetića Ronjgova, a u planu je uređenje Interpretacijskog centra Ronjgi za koji je ishodovana građevinska dozvola. Cilj je povezati navedene sadržaje te postaviti Ronjgi kao ishodišno mjesto za turiste i posjetitelje u Općini Viškovo. Uređenjem zone osigurat će se dodatni rekreacijski i sportski sadržaji te povećati turistička vrijednost Općine. U sklopu sportsko-rekreacijske zone idejnim rješenjem predviđeno je uređenje adrenalinskog parka za djecu i odrasle, ZIP line, biciklističkog parka za rekreativce s poligonom za napredne kao i ostali prateći sadržaji.
Projekt podrazumijeva gradnju:

  • odmorišta za kampere
  • adrenalinskog parka
  • trim-staze
  • pješačke i kolne površine
  • bike-parka za rekreativce s poligonom za odrasle
  • pratećih sadržaja (recepcija, sanitarni čvorovi, ugostiteljski sadržaji) i sl.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • detaljni plan uređenja Sportsko rekreacijske zone Ronjgi (R-2) – DPU 9

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje

Kontakt:

Općina Viškovo
Vozišće 3, 51216 Viškovo
Telefon: +385 51 503 779
E-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
Web: www.opcina-viskovo.hr

Prilagodba