May 23, 2022

Sportsko-rekreacijska zona Punta de bij

by Ivana Pavlek in Sport i rekreacija

Nositelj:

Općina Punat

Procjenjena vrijednost projekta:

5.000.000 €

Lokacija:

Općina Punat, naselje Punat, plaža Punta de bij

Vlasništvo: 

pretežito privatne osobe, a manji dio Republika Hrvatska

Opis projekta:

Sportsko-rekreacijska zona Punta de bij izgradit će se u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude u Općini Punat. Izgradnjom planiranih zona oformila bi se polivalentna, multidisciplinarna zona s mogućnošću odvijanja raznih aktivnosti na moru i kopnu.
Unutar obuhvata Urbanističkog plana površine 21,84 ha, određene su sljedeće namjene:

  • zabavno uslužni centar (R), površine 0,87 ha
  • sportski sadržaji (R1), površine 1,81 ha
  • uređena plaža (R3), ukupno 3,39 ha (kopno 2,05 ha i more 1,34 ha)
  • zaštitne zelene površine (Z), površine 0,24 ha
  • površina infrastrukturnih građevina (IS), površine 0,02 ha
  • prometne površine (kolne i pješačke ulice), površine 0,71 ha
  • parkiralište (P), površine 0,42 ha
  • ostalo more u obuhvatu Urbanističkog plana (sport i rekreacija, plovni put), površine 14,38 ha

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: nacelnik@punat.hr
Web: www.punat.hr

Prilagodba