May 23, 2022

Sportsko-rekreacijska zona Lovački dom

by Ivana Pavlek in Sport i rekreacija

Nositelj:

Općina Punat

Procjenjena vrijednost projekta:

5.000.000 €

Lokacija:

Općina Punat, 2 km udaljeno od naselja Punat prema naselju Stara Baška

Vlasništvo: 

pretežno Republika Hrvatska, a manji dio privatne osobe

Opis projekta:

Sportsko-rekreacijska zona Lovački dom izgradit će se u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude u Općini Punat. Izgradnjom planiranih zona oformila bi se polivalentna, multidisciplinarna zona s mogućnošću odvijanja raznih aktivnosti.
Unutar površine obuhvaćene Urbanističkim planom razgraničene su sljedeće namjene:

  • sport i rekreacija – građevine zatvorenog tipa (R1-z) površine 0,59 ha
  • sport i rekreacija – građevine otvorenog tipa (R1-o) površine 0,93 ha
  • ugostiteljski sadržaji (R1-1) površine 0,22 ha
  • vidikovac (R1-2) površine 0,12 ha
  • zaštitne zelene površine (Z) površine 0,16 ha
  • površina infrastrukturnih građevina (IS) površine 0,05 ha
  • prometne površine, površine 0,52 ha
  • parkiralište (P) površine 0,11 ha

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: nacelnik@punat.hr
Web: www.punat.hr

Prilagodba