May 23, 2022

Sportsko-kulturno-poslovni centar Gornji Kraj

by Ivana Pavlek in Sport i rekreacija

Nositelj:

Grad Crikvenica

Procjenjena vrijednost projekta:

1.233.000 €

Lokacija:

Crikvenica, mjesto Gornji Kraj Ladvić

Vlasništvo: 

Grad Crikvenica

Opis projekta:

Izgradnja boćališta doprinijet će razvoju i izgradnji sportsko-rekreativnih kapaciteta i objekata posredno povezanih s turističkim kapacitetima radi povećanja kvalitete turističke ponude, ali i širenja gospodarske strukture. Projekt doprinosi atraktivnosti destinacije, smanjenju sezonalnosti i povećanju turističkih rezultata. Projekt također doprinosi kvaliteti života, zaštiti i unapređenju zdravlja lokalnog stanovništva.
Projekt podrazumijeva gradnju:

  • multifunkcionalnog kompleksa s namjenskom sportskom dvoranom za boćanje
  • pratećih komercijalnih sadržaja (ugostiteljstvo i trgovina)
  • prostora za mjesna okupljanja (proslave, radionice, skupove itd.)
  • pripadajuće infrastrukture

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt
  • glavni projekt

Dozvole za gradnju:

  • u postupku izdavanja građevinske dozvole

Kontakt:

Grad Crikvenica
Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 455 481
E-mail: jasminka.citkovic@crikvenica.hr
Web: www.crikvenica.hr

Prilagodba