May 23, 2022

Rekreativno-zabavna zona Novi Vinodolski

by Ivana Pavlek in Sport i rekreacija

Nositelj:

Grad Novi Vinodolski

Procjenjena vrijednost projekta:

2.500.000 €

Lokacija:

Novi Vinodolski, neposredna blizina Glavne gradske plaže Lišanj

Vlasništvo: 

Grad Novi Vinodolski, pomorsko dobro

Opis projekta:

Projekt će doprinijeti povećanju plažnog kapaciteta, proširenju turističke ponude te diversifikaciji usluga. Ovim projektom će se postići prepoznatljivost grada Novog Vinodolskog kao jedne od turističkih destinacija koja pruža rekreaciju, povijest i kulturu kroz proširenje usluga.
Projekt podrazumijeva gradnju:

  • uređenje plaže
  • izgradnju objekta na plaži uključujući terasu, bazen i sunčalište
  • izgradnju novog pristaništa s platoom i ugostiteljskog objekta

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • urbanistički plan uređenja

Kontakt:

Grad Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 1 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 554 367
E-mail: petra.opacak@novi-vinodolski.hr
Web: www.novi-vinodolski.hr

Prilagodba