May 23, 2022

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

by Ivana Pavlek in Sport i rekreacija

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

150.000.000 €

Lokacija:

Općina Čavle, planina Platak

Vlasništvo: 

Republika Hrvatska

Opis projekta:

Izgradnja centra planinskog turizma sa sportskim, rekreacijskim i ostalim sadržajima koji omogućuju cjelogodišnje korištenje. Ukupna površina centra prostire se na 426,32 ha.
Projekt podrazumijeva:

 • rekonstrukciju doma Platak, ceste i parkirališta
 • rekonstrukciju žičare Radeševo i Tešnje
 • rekonstrukciju i dogradnju skijaških staza, sa zasnježenjem, sanaciju postojeće i izgradnju nove akumulacije vode te pratećih objekata skijališta Radeševo
 • izgradnju prateće infrastrukture
 • izgradnju nove žičare, skijaških staza sa zasnježenjem
 • izgradnju ostalih sportskih površina, kabinske žičare
 • izgradnju smještajnih kapaciteta.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • pred-investicijska studija
 • cost-benefit analiza

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt za: rekonstrukciju parkirališta i dijela prometnice uz parkiralište; rekonstrukciju I. faze doma Platak; skijalište Radeševo (skijaške staze, žičaru); ugostiteljsko turistički objekt s kolibom skijaša; akumulacije 1 i 2; sustav za zasnježenje
 • glavni projekt za: parkirališta; akumulacije 2; sustav za zasnježenje; skijaška staza Tešnje

Dozvole za gradnju:

 • lokacijska dozvola za: rekonstrukciju parkirališta i dijela prometnice uz parkiralište; građevine u zoni Radeševo, žičaru Radeševo, sustav za zanježenje Radeševo i Tešnje, skijaške staze 12, 13 i 14 te akumulacije i trafostanice
 • potvrda glavnog projekta za parkiralište, dio prometnice i akumulaciju

Kontakt:

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 900
E-razvoj: razvoj@pgz.hr
Web: www.pgz.hr

Goranski sportski centar d. o. o.
Školska 24, 51300 Delnice
Telefon: +385 51 812 488
E-mail: platak@gsc-pgz.hr
Web: www.platak.hr

Prilagodba