May 23, 2022

Kupalište Slatina

by Ivana Pavlek in Turistička infrastruktura

Nositelj:

Grad Opatija

Procjenjena vrijednost projekta:

bit će poznata nakon izrade projektne dokumentacije 

Lokacija:

Grad Opatija

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Povijesno opatijsko kupalište Slatina fizički je i sadržajno nekonsolidirani prostor u samom srcu grada i zahtijeva novi dizajn te time postaje novi opatijski waterfront – novo mjesto susreta i novi centar Opatije te će utjecati na daljnji razvoj turizma Opatije, destinacije Kvarner i šire regije. Novi sadržaji dodatno će oplemeniti i potencirati prirodni prostorni fenomen Slatine te će se fazno nadograđivati uz postojeću površinu kupališta. Predviđena je fizička i sadržajna ekstenzija postojeće površine kupališta, popločenje kombinacijom kamena, drva, prirodnih materijala i prirodne organske forme. Prostor će biti polivalentnog karaktera za sva doba dana i godišnja doba. Duž cijele zone kupališta predviđeni su novi drvoredi, paralelne šetnice, grupe niskog i visokog zelenila, žarišne točke za javna događanja, trgovi, mikro i makro zone kupališta, događanja i susreti. Krajnja zona jedne strane kupališta, tzv. Pančera, svoju će jedinstvenu prirodnu poziciju dodatno naglasiti i prenamijeniti sadržaje.

Model realizacije: 

dodjelom koncesije Primorsko-goranske županije

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • urbanističko-arhitektonski idejni projekt

Studijska dokumentacija:

  • programsko-prostorna studija

Kontakt:

Grad Opatija
Maršala Tita 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 701 322
E-mail: gradonacelnik@opatija.hr
Web: www.opatija.hr

Prilagodba