May 23, 2022

Kompleks Porto Re Kraljevica

by Ivana Pavlek in Turistička infrastruktura

Nositelj:

Mediteraneo Porto Re d.o.o. Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

25.000.000 €

Lokacija:

Grad Kraljevica

Vlasništvo: 

Grad Kraljevica, Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena i privatno

Opis projekta:

Izgradnja kompleksa omogućila bi zapošljavanje lokalnog stanovništva i revitalizaciju turističkih sadržaja.

Kompleks bi pružao mogućnost održavanja nogometa i ostalih sportskih turnira, prvenstveno za mlađe kategorije, održavanje nautičkih regata i sajmova, kao i pripreme profesionalnih sportskih klubova.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje

Kontakt:

Darko Boban, direktor
Mediteraneo Porto Re d. o. o.
Braće Cetina 15, 51000 Rijeka
Mobitel: +385 95 909 2222; +385 98 877 045
E-mail: mediteraneori@gmail.com
Web: www.mediteraneo-portore.hr

Prilagodba