May 11, 2022

Zračna luka Rijeka

by Ivana Pavlek in Prometna infrastruktura

Nositelj:

Zračna luka Rijeka d.o.o., Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

20.000.000 €

Lokacija:

Općina Omišalj, otok Krk

Vlasništvo: 

Zračna luka Rijeka d. o. o. u vlasništvu je Republike Hrvatske (55 %), Primorsko-goranske županije (20 %), Grada Rijeke (10 %), Grada Krka (4 %), Grada Crikvenice (4 %), Grada Opatije (4 %) te Općine Omišalj (3 %)

Opis projekta:

Svrha projekta jest daljnji razvoj zračne luke proširenjem kapaciteta u cilju ostvarenja novih sigurnosnih i prometnih propisa u zračnom prometu te osiguranja cjelogodišnjeg korištenja i povećanja prometa putnika i tereta.

Izgradnja podrazumijeva:

  • rekonstrukciju i proširenje putničke zgrade
  • rekonstrukciju i proširenje platforme za parkiranje zrakoplova i rekonstrukciju uzletno-sletne staze
  • izgradnju sadržaja za skladištenje i manipulaciju robe koja se prevozi zračnim putem u poslovnoj zoni
  • dogradnju i rekonstrukciju postojećih staza za voženje

Model realizacije: 

Za financiranje projekta Zračne luke Rijeka d. o. o. moguće je koristiti sredstva EU fondova usporedo (miješano/ usporedo) s modelom javno-privatnog partnerstva. Koncesija na usluge s obilježjima javno-privatnog partnerstva.
Pravno-tehničke pripreme za cjelovitu realizaciju projekta obnove, modernizacije i razvoja Zračne luke Rijeka d. o. o. koje se kroz razradu idejnih rješenja utvrde potrebnim, moraju se provesti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske o gradnji, zaštiti okoliša, vlasništvu te sukladno posebnim propisima o zračnim lukama i zračnom prometu.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje dogradnje putničke zgrade

Kontakt:

Zračna luka Rijeka d. o. o.
Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: +385 51 842 134
E-mail: headoffice@rijeka-airport.hr
Web: www.rijeka-airport.hr

Prilagodba