May 11, 2022

Zračna luka Rab

by Ivana Pavlek in Prometna infrastruktura

Nositelj:

Grad Rab

Procjenjena vrijednost projekta:

14.000.000 €

Lokacija:

otok Rab, područje Mišnjak

Vlasništvo: 

Grad Rab, Republika Hrvatska i privatno

Opis projekta:

Cilj projekta je povezivanje otoka Raba, kao snažne turističke destinacije, izgradnjom aerodroma te daljnji razvoj turizma otoka i šire regije. Aerodrom Rab temelji se na Strategiji razvoja zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i prihvaćen je od Vlade Republike Hrvatske. Prema potrebama i topografskim karakteristikama mikrolokacije projektirana je uzletno-sletna staza duljine 1.700 m, širine 45,0 m, širine ramena 7,0 m. Prema idejnom projektu osim zgrade terminala, koja bi zadovoljavala sve potrebe međunarodnih letova po standardima ICAO-a i IATA-e, uredilo bi se autobusno stajalište, parkirališna mjesta za 500 vozila, apron površina te hangari.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

Kontakt:

Grad Rab
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com
Web: www.rab.hr

 

Prilagodba