May 11, 2022

Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Rijeka

by Ivana Pavlek in Prometna infrastruktura

Nositelj:

HŽ Infrastruktura d.o.o. 

Procjenjena vrijednost projekta:

4.732.000.000 €

Lokacija:

pruga na području Primorsko-goranske županije prolazi područjem više jedinica lokalne samouprave

Vlasništvo: 

državno i privatno

Opis projekta:

Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Zagreb – Rijeka i njeno povezivanje na mrežu europskih pruga u funkciji je osiguranja kvalitetne i konkurentne usluge u otpremi tereta iz luke Rijeka. Povezivanje na mrežu brzih pruga EU otvara izuzetne potencijale i u putničkom prometu.
Izgradnja pruge podijeljena je u četiri faze:
I. Botovo – Zagreb 90 km drugog kolosijeka
II. Čvor Zagreb 65 km nove obilazne pruge
III. Zagreb – Rijeka 177,5 km nove pruge
IV. Čvor Rijeka 50 km kolosijeka

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Studijska dokumentacija:

  • Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, 1999.
  • Prethodna studija opravdanosti investicijskog projekta
  • Studija utjecaja zahvata na okoliš dionice Zagreb-Drežnica
  • studija aerodinamike u tunelima
  • Prostorno i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godina

Projektna dokumentacija:

  • idejna građevinska rješenja

Kontakt:

HŽ infrastruktura d. o. o.
Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
Telefon: +385 1 378 3440
E-mail: fondovi.eu@hzinfra.hr
Web: www.hzinfra.hr

Prilagodba