May 11, 2022

Javna garaža Brajda

by Ivana Pavlek in Prometna infrastruktura

Nositelj:

Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

27.000.000 €

Lokacija:

Grad Rijeka

Vlasništvo: 

Grad Rijeka

Opis projekta:

Manjak parkirnih mjesta unutar gradskog središta i namjera revitalizacije gradskog središta rezultirali su planiranjem izgradnje podzemne garaže s dodatnim sadržajima, posebno komercijalnim sadržajima namijenjenim obodnom stambenom području, kao i uređenjem javnih površina namijenjenih potrebama građana i susjednih obrazovnih ustanova.

U sklopu projekta planira se izgradnja: 

  • javne garaže sa 720 mjesta na 4 nivoa s time da je prvi nivo namijenjen komercijalnim i uslužnim sadržajima
  • uređenje javnog urbanog prostora iznad garaže i rekonstrukcija dijela ulice Ivana Filipovića (pješačka zona, zaštićene zelene površine, javne zelene površine i igralište, djelomična rekonstrukcija ulice Ivana Filipovića)

Model realizacije: 

Nudi se preliminarni ugovor za prodaju zemljišta i izgradnju podzemne garaže. Investitor preuzima radove na djelomičnoj rekonstrukciji ulice Ivana Filipovića koji se odnose na pristup zgrade parkirališta. Grad Rijeka se obvezuje pripremiti dokumentaciju koja se odnosi na vlasništvo i zakonodavnu regulativu kao i izgradnju raskršća između Ulice Ivana Filipovića i Ulice Senjskih uskoka.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Grad Rijeka
Odjel za prostorno uređenje i građenje
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450; +385 51 209 441
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
E-mail: gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Prilagodba