May 11, 2022

Autocesta A7 Križišće-Žuta Lokva

by Ivana Pavlek in Prometna infrastruktura

Nositelj:

Hrvatske autoceste d. o. o.

Procjenjena vrijednost projekta:

660.000.000 €

Lokacija:

Križišće – Žuta Lokva

Opis projekta:

Izgradnjom ove dionice autoceste omogućit će se aktivniji razvoj turističkih kapaciteta na crikveničko-vinodolskom području kao i kvalitetnija i bolja prometna povezanost sa Senjom, Rabom i Dalmacijom.

Projekt podrazumijeva gradnju dionica:

Dionica Dužina mil.€
Križišće – Novi Vinodolski 25,20 km 266
Novi Vinodolski – Senj 15,29 km 288
Senj – Žuta Lokva 15,03 km 206

Tehnički elementi trase predviđeni su za projektnu brzinu vp=120 km/h u sustavu naplate cestarine. Planiran je četverotračni vozni profil s dva vozna i jednim zaustavnim trakom za svaki smjer odvojen razdjelnim pojasom.

Model realizacije:

koncesija ili sredstva Hrvatskih autocesta d.o.o.

Pripremljena dokumentacija:

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

  • Prostorna i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godina

Kontakt:

Hrvatske autoceste d. o. o.
Širolina 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4694 444
E-mail: info@hac.hr
Web: www.hac.hr

Prilagodba