Regiju prvenstveno predstavljaju i čine njezini ljudi, njihove kompetencije, vještine i znanja. Oni su najveći kapital, resurs jedne regije. Nikada u povijesti kvaliteta ljudi nije predstavljala važniju, konkurentnu prednost.

Razvoj Primorsko-goranske županije ide u smjeru povezivanja ključnih faktora društvenog i gospodarskog rasta, s fokusom na ulaganje u inovacije, podizanje produktivnosti i konkurentnosti.

NAŠE

prednosti

Najraznolikija i najatraktivnija
hrvatska regija

Idealna turistička destinacija
za sve generacije

Regija s pametnim i
održivim otocima

Mjesto aktivnog življenja
s visokom kvalitetom života

Talentirani i otvoreni ljudi,
s razvijenim vještinama

Kvalitetna i brza povezanost sa
središnjom i istočnom Europom

Važne nacionalne
istraživačke institucije

Atraktivno
poslovno okruženje

Razvijena prometna
i logistička infrastruktura

Regija
zdravlja

Duga tradicija
drvoprerađivačke industrije

Sjedište farmaceutske industrije
temeljene na moru

Gospodarstvo

U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

BDP po stanovniku (u EUR)

Prvih pet županija
  • Grad Zagreb
  • Istarska
  • Primorsko-goranska
  • Dubrovačko-neretvanska
  • Varaždinska

Industrija (vrijednost prodanih proizvoda) u HRK

Prvih pet županija
Grad Zagreb / 22.880.810.000
Varaždinska / 10.239.549.000
Primorsko-goranska / 9.249.668.000
Međimurska / 6.339.519.000
Osječko-baranjska / 6.201.961.000

Regija

Investicijski projekti

Uspješne priče

Izgradnja vjetroparka u Krmpotama

Izgradnja vjetroelektrane kao ekološki prihvatljivog i raspoloživog izvora energije doprinijela bi povećanju udjela obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, što je jedan od prioriteta Strategije EU 2020.

Luka nautičkog turizma u Porto Barošu

Prenamjena lučkih sadržaja u gradske temelji se na dugogodišnjoj javnoj i stručnoj potrebi za integracijom urbanih, rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja na ovom području, odnosno na potrebi o aktivnom suživotu luke i grada.

Projekt Integra 2020

Projekt Integra 2020 je investicijsko-razvojni projekt Jadran galenskog laboratorija kojim se planira uložiti 373 milijuna kuna u sterilnu farmaceutsku proizvodnju, istraživanje i razvoj, novi pilot pogon i robotizirani logističko-distribucijski centar.

Izgradnja Luxury Restort&Spa Welness hotel Costabella

Novi luksuzni resort Hilton Costabella 5* u Rijeci s očarajavućim pogledom na Kvarneski zaljev, smješten je nadomak šarmantne Opatije.

Projekt proširenja ceste od tunela Učka do Matulja

Trasa autoceste na dijelu od čvorišta Frančići do čvorišta Matulji2 postavljena je tako da se novoprojektirani kolnik nalazi sa sjeverne, pribrežne strane postojećeg, odnosno s lijeve strane u smjeru pružanja stacionaže autoceste.

Ulaganje u Rafineriju nafte Rijeka

Zahvaljujući postrojenju za obradu teških ostataka, struktura proizvoda riječke rafinerije će se poboljšati na način da će se povećati udio profitabilnih bijelih proizvoda, to jest motornih goriva. Proizvodnja će pokriti sve potrebe tržišta i eliminirati uvoz. Puštanje postrojenja u rad planirano je za 2023. godinu.

Nabava tri nova spremnika za sirovu naftu na Omišljanskom terminalu

JANAF je uložio gotovo 280 milijuna kuna u tri nova spremnika za sirovu naftu, ukupnog kapaciteta 240.000 prostornih metara.

Proširenje i modernizacija pozadinskog lučkog terminala na Šrkljevu

Projekt Proširenje i modernizacija pozadinskog lučkog terminala na Škrljevu najveći je investicijski projekt Luke Rijeka d.d. u novijoj povijesti tvrtke, kojim će se povećati ukupni operativni i skladišni kapaciteti za razne vrste tereta.